Úvodná stránka Athletics.sk
   

Ako postupovať pri darovaní 2 % (či 3 %) z Vašich daní v roku 2014?

 
   
 

 

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC – používa Vyhlásenie a zároveň POTVRDENIE o zaplatení dane

 2. FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a Potvrdenie o zaplatení dane
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B a Potvrdenie o zaplatení dane

 3. PRÁVNICKÁ OSOBA  
  Daňové priznanie právnických osôb a Potvrdenie o zaplatení dane

Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2% z dane aj Vašim priateľom, kolegom v práci, susedom, či známym. Radi Vám zodpovieme akúkoľvek otázku, stačí nám zatelefonovať na 0917 216 181, alebo napísať na office@athletics.sk.


POSTUP na poukázanie 2% pre ZAMESTNANCOV, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ:

 1. Do 15. februára 2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 3.  Z tohto Potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane a vypočítajte 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3,32 €.

 4. Zapíšte túto sumu do VYHLÁSENIA spolu s vašimi údajmi.

 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2014 na Daňový úrad, podľa Vášho bydliska.


POSTUP na poukázanie 2% pre FYZICKÉ osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – minimálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa je 3,32 €.

 2. V dokumente Daňové priznanie fyzických osôb TYP A na strane 5, alebo v dokumente Daňové priznanie fyzických osôb TYP B na strane 10 sú pripravené kolonky na vyplnenie údajov o našej organizácii a poukázanie 2% z dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  IČO:                    36070459
  Právna forma:    občianske združenie
  Názov:                Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých
  Sídlo:                  Jána Stanislava 39, 841 05 Bratislava

 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2014 na Váš Daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


POSTUP na poukázanie 1,5% (2%) pre PRÁVNICKÉ osoby:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, minimálne však 8,30 €.

 2. V dokumente Daňové priznanie právnických osôb na strane 8 sú pripravené kolonky na vyplnenie údajov o našej organizácii a poukázanie 2% z dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  IČO:                    36070459
  Právna forma:    občianske združenie
  Názov:                Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých
  Sídlo:                  Jána Stanislava 39, 841 05 Bratislava

 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2014 na Váš Daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

POZOR!

 1. Ak ste do termínu na podanie daňového priznania (31.3.2014) a zaplatenie dane za rok 2013 NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môžete poukázať iba 1,5% z dane.

 2. Ináč, ak ste do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane za rok 2013,  DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môžete poukázať 2% z dane.

 

   
© 2003-2007: Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých. Všetky fotografie na týchto stránkach sú chránené Autorským zákonom.
Ich použitie v akejkoľvek forme je dovolené len s písomným súhlasom SAZZP.
Design © 2003-2007: Emil Jakubík –
2nd sight.